DẠO

Blog Dạo Quanh chia sẻ những kinh nghiệm review du lịch từ ý tưởng, địa điểm, đặt phòng, mua vé, chuẩn bị hành lí và cả các thông tin mẹo vặt.

DẠO CATEGORY

LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ TỪ CHỐI NGƯỜI THUÊ AIRBNB 1

LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ TỪ CHỐI NGƯỜI THUÊ AIRBNB

Có một vấn đề phát sinh khi điều hành hoạt động thuê Airbnb luôn có vẻ hơi khó xử: Từ chối yêu cầu đặt phòng. Bất cứ khi nào bạn phải từ chối một vị khách tiềm năng, bạn cần biết chính xác những gì cần nói để tránh làm cho tình huống khó khăn

LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ TỪ CHỐI NGƯỜI THUÊ AIRBNB Read More »

NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH THUÊ AIRBNB 1

NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH THUÊ AIRBNB

Tham gia vào thị trường cho thuê Airbnb đòi hỏi những chuẩn mực giao tiếp nghiêm ngặt. Trải nghiệm tốt của khách là yếu tố bắt buộc đối với sự thành công của nền tảng của bạn và cách bạn đối xử với mọi người có thể quyết định liệu bạn có kiếm được lợi

NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH THUÊ AIRBNB Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top